Plastic Wings

My models (updated 19 may 2012) - Links

Member of IPMS Gent
Intro
In 1968, op m'n zesde prutste ik voor het eerst een plastieken vliegtuigje in mekaar: een A-4 Skyhawk op 1/72 van het sinds lang ter ziele gegaan Starfix.
Sindsdien volgden er vele tientallen kits op 1/72, voornamelijk WOII. Toen was afwerking voor mij nog helemaal niet belangrijk en was ik voornamelijk geboeid door de lijnen van de toestellen.
Met op te groeien veranderde zowel mijn smaak als mijn houding ten opzichte van modelbouw. Ik liet de tweede wereldoorlog achter mij en begon me voornamelijk voor militaire jets te interesseren.
Ook de afwerking begon belangrijker te worden. Ik begon de modellen te schilderen met een penseel, maar het resultaat voldeed niet. Rond m'n zeventiende kocht ik m'n eerste airbrush, een X-Acto, en stapte over op 1/48.
Met de jaren kwam het geduld om mijn onderwerpen eerst terdege te bestuderen en te documenteren. Tezelfdertijd verbeterde ook mijn techniek en daalde mijn productiviteit van één model per week tot hooguit twee per jaar. Al ligt dit laatste ook een beetje aan het tijdsgebrek dat de middelbare leeftijd met zich meebrengt...
Intussen perkte ik mijn interesseveld nog verder in, en hou het nu bijna uitsluitend bij Amerikaanse militaire jets vanaf de Century Series tot de F-18 en jets van de Belgische luchtmacht. Een geringe mate aan vaderlandsliefde zal me wel vergeven worden...

Kijk gerust eens rond op deze webstek, en nog een goede dag gewenst,

Steven.
In 1968, when I was six I cobbled my first plastic model together. It was a 1/72 A-4 Skyhawk produced by Starfix, a company long since defunct.
Many 1/72 kits followed, mainly WWII. In those days, finish was not important to me at all. The beautifull lines of the aircraft were what captivated me most.
Growing up, my taste as well as my attitude towards plastic modelling changed. I left the second world war behind me and started to take an interest in military jet aircraft.
The finish began to gain importance also, and I started painting my models with a brush. The result didn't satisfy me entirely and at about seventeen I purchased my first airbrush, an X-Acto, and switched to 1/48 scale.
Over the years I gained the patience to thoroughly study and document my subjects before modelling. In the same time my skills improved while my productivity plummeted from one model a week to a mere two a year. The latter however, might to a certain extent be caused by the lack of time that being middle aged brings with it...
Meanwhile I reduced my scope of interest even further and I now focus almost exclusively on american militairy jets from the Century Series to the F-18, and the jets used in the Belgian Air Force. I trust that a modest amount of patriotism won't be held against me...

Feel free to look around this website. Have a nice day,

Steven.